Image by Colombo/Kokkonen

(mobiili näkymä: haastattelu suomeksi alempana)

Ville stammt aus Finnland und ist stark in seiner Heimat verwurzelt. Als Architektin habe ich mich wiederum selbstverständlich mit Alvar Aaltos Werk auseinandergesetzt, welches einen integralen Teil von Sigfried Giedions «Space, Time and Architecture» einnimmt und dessen Bezug zur finnischen Natur und Kultur thematisiert wird. Über die Jahre haben mich mein Aufenthalt in Finnland und die dort realisierten Projekte geprägt. Im Rahmen unseres vergangenen Projekts «Man-Matter-Metamorphosis / 10 000 Years of Design» für das Finnische Nationalmuseum in Helsinki habe ich mich dann noch eingehender in der Geschichte der materiellen Kultur Finnlands vertieft.

Jede Region der Welt hat ihre besonderen Merkmale in Architektur und Design. Natürlich haben zahlreiche Gegebenheiten ihren Einfluss auf diese Ausprägungen. Die Geografie spielt dabei eine übergeordnete Rolle: Topografie, Ökosysteme, Flora und Fauna usw. formen den kulturellen Charakter einer Region, Bedürfnisse in Bezug auf die Funktion wiederum die Architektur. Das Buch «Climate and Culture» von Watsuji Tetsuro beleuchtet diese Thematik wunderbar. Auch soziopolitische Aspekte spielen eine wichtige Rolle dabei, wie sich Architektur und Design in einer Region entwickeln. Zum Beispiel hat die periphere geografische Lage Finnlands in Europa dazu beigetragen, dass sich gewisse folkloristische Elemente bis ins 20. Jahrhundert und noch bis heute erhalten haben. Auch in der Schweiz zeigt sich der geopolitische Einfluss darin, wie sich die lokale Kultur herausgebildet hat und den Charakter der zeitgenössischen Architektur und des Designs geformt hat. Seit wir seit beinahe 5 Jahren in den Bergen wohnen, haben wir ein neues, tiefergehendes Verständnis dafür entwickelt.

«Kaleidoscope – From Nature to Culture» blickt auf 140 Jahre Iittala zurück. Sowohl Ville als auch ich haben bereits mit Iittala zusammengearbeitet – einzeln und in Zusammenarbeit. Daher gab es schon Berührungspunkte und ein Verständnis des Gesamtwerks. Nichtsdestotrotz waren die Recherchephase und Sichtung von Archiven, Interviews und Hintergründen zu Herstellungsprozessen zeitintensiv. Auch haben wir uns mit der Geschichte der Iittala-Fabrik auseinandergesetzt, welche nebst der Marke ihren eigenen Entwicklungsprozess durchlaufen hat. Wenn man das kreative Universum von Iittala verstehen möchte, muss man das Werk der Iittala-Designer im Detail kennen. Ein so reichhaltiges Werk verdient selbstverständlich den ihm gebührenden Respekt und dass man entsprechend viel Arbeit in das Erzählen dieser wunderbaren Geschichte steckt.

Ville und ich haben eine holistische Herangehensweise bei kuratorischen und editorialen Projekten. Für uns ist wichtig, wie Design eine natürliche Entwicklung der Geschichte der materiellen Kultur darstellt und eng mit der Entwicklung in den Human- und Naturwissenschaften verbunden ist. Ein weiteres Merkmal unserer Sichtweise ist, dass wir uns nicht von der chronologischen Abfolge leiten lassen, sondern stattdessen hinterfragen, welche Bedeutung die Zeit eigentlich für das jeweilige Thema hat.

Florencia Colombo, Architektin mit Fokus auf der Entwicklung von kulturellen Projekten.

Ville Kokkonen, Industriedesigner, Ville Kokkonen Office For Industrial Design

colombokokkonen.com

www.designmuseum.fi

Ville Kokkosta ja Florencia Colomboa yhdistää intohimo suomalaiseen suunnitteluun. Ville Kokkonen on työskennellyt mm. muotoilun laitoksen professorina Aalto-Yliopistossa. Sveitsiin hän päätyi, kun sveitsiläinen muotoiluyritys Vitra osti Artekin ja kutsui Kokkosen tutkimus- ja tuotekehitystiimiinsä Baseliin 2019. Florencia tutustui suomalaisuuteen ja suomalaisen suunnittelun kuuluisuuksiin arkkitehdin työnsä kautta jo varhaisessa vaiheessa. On selvää, että esimerkiksi Alvar Aaltoa ei ole voinut ohittaa. Tutkimuksensa Aallon tuotannosta on osa Siegfried Giedionin ”Space, Time and Architecture in relation to Finland’s nature and culture” -julkaisua. Syvemmälle suomalaisuuteen Florencia pääsi muutettuaan asumaan ja työskentelemään Suomeen. Kansallismuseon kanssa toteutettu näyttely 10 000 vuotta muotoilua / ihminen-aine-metamorfoosi auttoi ymmärtämään maan materiaalista kulttuuria paremmin.

Maailma on täynnä erilaista arkkitehtuuria ja muotoilua, mikä mahtaa olla punainen lanka Florencian työssä eri maissa? Kysymykseen ei ole helppo vastata, Florencia toteaa. Maantieteellä on suora yhteys siihen, miten arkkitehtuuri ja materiaalinen kulttuuri kehittyvät jollain alueella. Topografia, ekosysteemit, flora ja fauna jne. määrittelevät alueen kulttuurin luonteen ja sen sisällä syntyvät strategiset ratkaisut itsensä suojaamiseen, käytettyihin työkaluihin tai vaatteisiin. Watsuji Tetsuron kirja “Climate And Culture” kuvaa tuon konseptin oivallisesti. Mutta myös sosiopoliittiset aspektit vaikuttavat alueen arkkitehtuuriin ja designiin. Esimerkiksi Suomen maantieteellisesti eristäytynyt sijainti Euroopassa on mahdollistanut joidenkin kansallisten piirteiden säilymisen näkyvänä kulttuurissa aina nykypäiviin saakka. Sveitsin geopoliittisessa tilassa muodostunut vahvojen kielialueiden kulttuuri heijastuu myös täkäläiseen arkkitehtuuriin ja suunnittelun suuntauksiin vielä 1900-luvulla. Nyt kun olemme asuneet vuorilla jo viitisen vuotta, olen alkanut ymmärtää tätä aspektia syvällisemmin.

“Kaleidoscope – luonnosta kulttuuriin” kokoaa yhteen 140 vuotta Iittalan historiaa. Se oli haasteellinen ja todella ainutlaatuinen projekti, jonka työstämisessä auttoi se, että sekä Ville että Florencia ovat työskennelleet yhdessä ja erikseen Iittalalle jo aiemmissa projekteissa. Pohjatiedoista huolimatta työ vaati uuvuttavaa arkistojen läpikäyntiä, haastatteluja, lasin työstämisen ymmärrystä, kemian tietoja ja myös Iittalan tehtaan historian tuntemusta. Tehtaalla on oma historiansa Iittalan brändin ulkopuolella. Jotta pystyimme ymmärtämään Iittalan luomistyön kokonaisuudessaan, oli meidän ymmärrettävä myös lasin työstön fyysisyys. Tämän eeppisen upean tarinan kertominen vaati siis paljon myös meiltä, Florencia toteaa.

Jokaisella suunnittelijalla tai kuraattorilla on oma ammatillinen lähestymistapansa esitettyyn aineistoon. Florencia kuvaa sekä omaa että Villen lähestymistapaa materiaalin työstöön ja kirjoittamiseen holistisena. Olennaista on designin tärkeyden painottaminen luonnollisena kehityksenä materiaalin kulttuurin historiassa, liittyen läheisesti ihmis- ja luonnontieteiden kehitykseen. Toinen erikoisuus heidän käyttämässään lähestymistavassa on se, että he eivät käytä suoraan kronologista aikajanaa, vaan analysoivat, mitä ajan konsepti tarkoittaa kyseisessä aiheessa.

Florencia Colombo, arkkitehti. Työssään hän keskittyy kulttuurihankkeiden kehittämiseen.

Ville Kokkonen, teollinen muotoilija, Ville Kokkonen Office For Industrial Design

colombokokkonen.com

www.designmuseum.fi