Die 1955 gegründete Bibliotheca Fennica ist eine schweizweit einzigartige Sammlung von rund 8500 finnischen Titeln. Im Zentrum steht die Literatur, weitere Schwerpunkte bilden Geschichte, Landeskunde, Volkskunde, Kunst, Musik, Architektur und Design. Jedes Jahr kommen etwa 100 Bücher und DVDs dazu.

Die Anfänge der finnischen Bibliothek fanden in privaten Räumen statt, wo die Mitglieder der in der 1946 gegründeten Schweizerischen Vereinigung der Freunde Finnlands finnische Bücher, belletristische Werke und deren Übersetzungen rege untereinander tauschten. Doch bald waren die Bücherregale voll und es wurde eine bessere Lösung für die Aufbewahrung der Bücher gesucht. Die finnische Bücherkollektion erhielt den nötigen Raum in der Zentralbibliothek Zürich. Die Mitglieder der SVFF erhielten das Recht auf Gratisausleihe. Heute dürfen alle Benutzenden die Bücher ausleihen.

Die Auswahl der Neuanschaffungen ist Aufgabe der SVFF, alle anderen Aufgaben und Kosten übernimmt die Zentralbibliothek. 1973 wurde eine Bibliothekskommission gebildet, welche die Bücheranschaffungen vornimmt und für die Information der Benutzenden zuständig ist. Finanziert wird die Fennica durch die SVFF-Mitgliederbeiträge – 1 Franken pro Mitglied, insgesamt 2100 Franken im Jahr 2021.

Die im Jahre 1991 gegründete Fennica-Videothek wurde 2009 in die Bibliothek integriert. Heute fasst die DVD-Kollektion ca. 300 finnische Filme.

2005 fanden die eindrücklichen Feierlichkeiten des 50-jährigen Jubiläums der Fennica mit einer Ausstellung «Von Sauna bis Sibelius» in der Zentralbibliothek statt. Dank vielen grosszügigen Spenden konnte eine dreisprachige Festschrift «50 Jahre Bibliotheca Fennica 50 vuotta» herausgegeben werden, die allen Mitgliedern der SVFF geschickt wurde. Finnische Verlage spendeten Bücher und verschiedene Institutionen sendeten wertvolles Ausstellungsmaterial. Im Laufe des Jubiläumsjahres fanden mehrere literarische Abende und verschiedene Begleitveranstaltungen mit finnischen Autoren statt. Auch die zur Tradition gewordene Bücherbörse wurde zum ersten Mal von der Fennica und der finnischen Kirche in der Schweiz (Suomalainen Kirkko Sveitsissä) organisiert.

Mit unserem Beitrag über neue Übersetzungen finnischer Literatur in der monatlich erscheinenden Kulturmail möchte die Bibliothekskommission Neugier und Interesse für die finnische Kultur wecken und auch die deutschsprachigen Leser animieren, finnische Bücher zu lesen.

Pirjo Meier (*1947), Präsidentin der Fennica Bibliothekskommission

Der Jahresbericht 1997 war mein erster für die Bibliotheca Fennica. Meine Vorgängerin Aino-Maria Hagen ging damals in den Ruhestand und es bot sich mir die Gelegenheit eines Einstiegs in meinen Traumberuf als Bibliothekarin für die finnische Abteilung der Zentralbibliothek Zürich. Zu den Kernaufgaben gehörte meine Arbeit für die universitäre Tausch- und Geschenkabteilung. Seit meiner Pensionierung habe ich das Amt als Präsidentin der Fennica Bibliothekskommission inne, die aus vier Personen besteht. Unsere Tätigkeit besteht aus der Sichtung von Neuerscheinungen, deren Rezensionen und einer sorgfältigen Auswahl der Neuanschaffungen.

Bibliotheca Fennica

Vuonna 1955 perustettu Bibliotheca Fennica ja sen hyllyistä löytyvät noin 8500 suomalaista teosta, ovat ainutlaatuisia Sveitsissä. Pääpaino on kirjallisuudessa, ja lisäksi kirjaston valikoimasta löytyy historiaa, aluetutkimusta, kansanperinnettä, taidetta, musiikkia, arkkitehtuuria ja muotoilua. Vuosittain kokoelmaan lisätään noin 100 kirjaa ja DVD-levyä.

Bibliotheca Fennica syntyi tapaamisista, joissa vuonna 1946 perustetun SVFF:n jäsenet vaihtoivat aktiivisesti suomalaisia kirjoja, kaunokirjallisia teoksia ja niiden käännöksiä. Pian kirjahyllyt olivat kuitenkin täynnä, ja kirjojen säilytykseen etsittiin parempaa ratkaisua. Suomalaiselle kirjakokoelmalle löytyi tarvittavat tilat Zürichin Zentralbibliothekissa. SVFF:n jäsenille annettiin oikeus lainata kirjoja maksutta. Nykyään kaikki käyttäjät voivat lainata kirjoja.

Uusien kirjahankintojen valinta on SVFF:n vastuulla, kaikki muut tehtävät ja kustannukset kuuluvat keskuskirjastolle. Vuonna 1973 perustettiin kirjastotoimikunta, joka tekee kirjahankinnat ja vastaa käyttäjille tiedottamisesta. Fennica rahoitetaan SVFF:n jäsenmaksuilla – 1 frangi jäsentä kohti, yhteensä 2’100 frangia vuonna 2021.

Vuonna 1991 perustettu Fennica-videokirjasto liitettiin kirjastoon vuonna 2009. Nykyään DVD-kokoelmassa on noin 300 suomalaista elokuvaa.

Vuonna 2005 Fennican 50-vuotisjuhlavuoden juhlallisuuksiin kuului näyttely „Saunasta Sibeliukseen“ keskuskirjastossa. Saatujen lahjoitusten ansiosta julkaistiin kolmikielinen erikoisjulkaisu „50 Jahre Bibliotheca Fennica 50 vuotta“, joka lähetettiin kaikille SVFF:n jäsenille.
Suomalaiset kustantajat lahjoittivat kirjoja ja eri laitokset lähettivät arvokasta näyttelymateriaalia. Juhlavuoden aikana järjestettiin useita kirjallisuusiltoja ja erilaisia oheistapahtumia suomalaisten kirjailijoiden kanssa. Perinteeksi muodostuneen kirjapörssin järjestivät ensimmäistä kertaa myös Fennica ja Suomalainen Kirkko Sveitsissä.

Kirjastotoimikunta haluaa kuukausittaisessa kulttuuripostissa julkaistulla kirjavinkillä esitellä suomalaisen kirjallisuuden uusia käännöksiä ja näin herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta suomalaista kulttuuria kohtaan. Kirjavinkit kannustavat toivottavasti myös saksankielisiä lukijoita lukemaan suomalaisia kirjoja.

Pirjo Meier (*1947) Fennica-kirjaston toimikunnan puheenjohtaja

Vuosikertomus 1997 oli ensimmäinen kirjoittamani Fennica-kirjaston vuosikertomus. Edeltäjäni Fennicassa Aino-Maria Hagen jäi tuolloin eläkkeelle ja minua onnisti päästä kirjastoon unelma-ammattiini. Olisiko ollut että Zürichin Keskuskirjasto etsi suomalaista kirjastonhoitajaa. Lisäksi työnkuvaan kuuluu suomalais-ugrilainen kielitiede. Päätyöni oli yliopistojen vaihto- ja lahjoitusosastolla (universitäre Tausch- und Geschenkabteilung). 2011 eläkkeelle jäätyäni toimin edelleen Fennican toimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnassa on neljä henkilöä. Olemme erittäin kiinteässä yhteistyössä e-mailien avulla tai puhelimitse. Kustantajien kevät- ja syysluettelot, kaikki mahdolliset kirja-arvostelut lehdistössä ja sähköisessä mediassa ovat tarkan tutkinnan kohteena. Yritämme hankkia Fennicaan mahdollisimman laadukasta kirjallisuutta.

Bibliotheca Fennica